Izposoja

Knjižnični fond zajema:

 • knjige (leposlovje, poljudna in strokovna literatura)
 • serijske publikacije (revije in časopisi – okrog 60 naslovov)
 • referenčno gradivo (atlasi, enciklopedije, slovarji, priročniki …)
 • avdio- in videokasete
 • devedeje
 • cedeje
 • raziskovalne naloge dijakov
 • šolska glasila

 

ROKI IZPOSOJE:

Knjižno gradivo se izposoja za 14 dni, serijske publikacije, raziskovalne naloge, avdio- in videokasete, zgoščenke ter devedeji pa za 7 dni.

Gradivo v knjižnici je razporejeno po mednarodnem sistemu UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) in je v prostem pristopu.

Razvrščeno je:

 • v knjižnici (velika večina gradiva),
 • v skladišču (starejše gradivo),
 • po posameznih knjižničnih zbirkah predmetnih aktivov.