Bralna značka

BRALNA ZNAČKA GCC poteka od oktobra do aprila tekočega šolskega leta.

Prostovoljna obšolska dejavnost pri dijakih neguje ljubezen do branja in knjig ter jih spodbuja k razmišljanju, oblikovanju lastnih stališč do prebranega.

Za opravljeno bralno značko šteje 7 uspešno predstavljenih knjig:

5 KNJIG dijaki izberejo s priporočilnih seznamov (A, B, C),

2 KNJIGI preberejo po lastni izbiri.

Bralna značka GCC poteka mesečno v šolski knjižnici po predhodnem dogovoru s knjižničarko (pred ali po pouku, med prosto uro).

Pri pripravi na predstavitev je dijakom v pomoč vprašalnik, ki ga izpolnjenega prinesejo na bralno srečanje. V enem mesecu lahko predstavijo največ 2 knjigi.

PRIPOROČILNI SEZNAM je oblikovan tako, da skozi različno žanrsko leposlovje pri dijakih spodbuja kritično razmišljanje, podoživljanje prebranega, doživljanje sveta junakov in aktualizacijo.

Mentorica bralne značke: knjižničarka Tanja Tratenšek, prof.