O knjižnici

KNJIŽNIČNI PROSTOR

Knjižnica ima svoje prostore na podstrešju šole. Prelep ambient, obokan s starimi stebri, ki ponosno varujejo knjige, daje temu hramu učenosti poseben pridih.

 Na 231 m2 se razprostira: 

  • čitalniški del, namenjen branju ali tihemu učenju
  • kotiček za sproščanje s kavčem Bravčem
  •  izposojevalno mesto
  • priročna knjižnica s čitalniškim gradivom, enciklopedijami, leksikoni …
  • regal s serijskimi publikacijami
  • multimedijska kotička z računalniško opremo
  • prireditveno-učni prostor, v katerem potekajo prireditve in predstavitve, ponuja pa tudi 38 učnih mest
  • razstavni pano
  • pano s knjižničnimi novostmi

 

Poglej si tudi  KAŽIPOT po knjižnici.

Pri nas je zelo lepo in prijetno.

Knjižne police so razporejene po celotnem prostoru, knjižnično gradivo na njih pa je razvrščeno po mednarodnem sistemu UDK(Univerzalna decimalna klasifikacija):

Tabela 1: Glavne skupine UDK

0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO. KNJIŽNIČARSTVO.
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
2 VERSTVO. TEOLOGIJA
3 DRUŽBENE VEDE
4 TRENUTNO SE NE UPORABLJA.
5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDE
6 UPORABNE VEDE. MEDICINA. TEHNIKA
7 UMETNOSTI. ZABAVA. ŠPORT
8 JEZIKI. JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST
9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. ZGODOVINA. DOMOZNANSTVO
(VIR: https://www.zrc-sazu.si/oko/UDK.htm)

 

Pristop do gradiva je prost, kar vam omogoča samostojno raziskovanje knjižnih polic, predvsem pa pristnejše srečanje s knjigami, saj jih lahko po želji prelistate in pregledate, preden se odločite za izposojo.

Da se pri iskanju gradiva lažje znajdete, so vse poličke v naši knjižnici označene z barvnimi napisi, ki se ujemajo s tistimi, ki so prilepljeni na zgornjem zunanjem robu nosilca police. V pomoč pri samostojnem iskanju vam je lahko tudi tabla s skupinami UDK. Eden od ciljev gimnazijske knjižnice je tudi ta, da se dijaki naučijo samostojno uporabljati knjižnico. Če pa vseeno ne gre, se po pomoč obrnite na knjižničarko. 

KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM

 Delo je računalniško vodeno. Strokovna obdelava nabavljenega gradiva in izposoja potekata v programu Cobiss 3.

Od leta 1999 smo polnopravni člani COBISSA in tako smo tudi mi del slovenskega virtualnega knjižničnega informacijskega sistema.