Časopisi in revije

 
V naši knjižnici imamo naslednje serijske publikacije:
 
  • strokovne revije za posamezna predmetna področja, ki so namenjena strokovnemu delu profesorjev, so v zbornici šole.
  • tujejezične revije kot pripomoček za učenje angl., nem., špa., ruskega in franc. jezika
  • poljudnoznanstvene revije
  • časopise in revije za splošno informiranje
  • šolske publikacije 

Strokovne revije za posamezna predmetna področja, ki so namenjena strokovnemu delu profesorjev, so v zbornici šole.

VSE SERIJSKE PUBLIKACIJE SI LAHKO IZPOSODITE NA DOM.

ROK IZPOSOJE: 7 delovnih dni!