Iskanje

Vsaka knjižnica ima knjižnični katalog. V preteklosti so se uporabljali knjižni katalogi (v obliki knjige, npr. inventarna knjiga) in/ali listkovni katalogi (vpisi na listkih formata 125 x 75 mm). V današnjem času ju je izpodrinil avtomatizirani računalniški katalog.

Računalniški katalog naše knjižnice (lokalna baza) je vključen v vzajemni katalog (vzajemna, skupna baza). V Sloveniji se ta vzajemni katalog imenuje COBISS, ki obstaja od leta 1988. Zanj skrbi Inštitut informacijskih znanosti Maribor (IZUM).

Polnopravno članstvo v  Cobissu  nam omogoča brskanje po katalogu domače knjižnice in vseh drugih knjižnic, vključenih v ta informacijski sistem.

 Poleg tega pa omogoča še:
  • online dostop do baz podatkov
  • brskanje po nekaterih tujih bazah podatkov (EIFL Direct, OCLC …)
  • pregled izposojenega gradiva
  • podaljševanje rokov izposoje in rezervacijo gradiva preko spleta …

                    ISKANJE GRADIVA V KATALOGU NAŠE KNJIŽNICE

Ko poiščete gradivo v katalogu, morate biti pozorni na naslednje oznake na SIGNATURNI NALEPKI  (nalepka, ki jo najdete v zgornjem desnem robu na hrbtni strani knjige):

  • lokacijo gradiva (K, SKL, KB …)
  • UDK-številko (37, 51 …)
  • vrsto gradiva (knjiga, revija, cede …)
 
V pomoč pri tem sta vam lahko spodnji tabeli.

Tabela 1: Oznaka LOKACIJE GRADIVA

K

knjižnica

K dl

dodatna lokacija

K prk

priročna knjižnica

KBM

kabinet prof. matematike

KBS

kabinet prof. slovenščine

SKL

skladišče

KB

kabinet

Tabela 2: Oznaka VRSTE GRADIVA glede na obliko

vk

videokaseta

cdr

cede

dvd

devede

sp

serijska publikacija

ak

zvočna kaseta

dvd

devede

sp

serijska publikacija

ak

zvočna kaset