Projekti

RASTEM S KNJIGO

Nacionalni projekt Javne agencije RS za knjigo (JAK) izvajamo od šolskega leta 2010/2011, ko so ga po dobrem sprejemu v osnovnih šolah razširili še na srednje šole.

Učence 7. razreda in dijake 1. letnika želijo s projektom spodbuditi k branju kakovostnega domačega mladinskega leposlovja in jih motivirati za obisk splošnih knjižnic. Natečajna komisija vsako šolsko leto izbere po eno knjigo za učence in eno za dijake.

Projekt se začne 8. septembra, na mednarodni dan pismenosti.

Projekt uspešno izvajamo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje. Vsebine projekta septembra združimo z urami KIZ-a. Naši prvošolci na dan, posvečen knjižnicam, najprej spoznajo šolsko knjižnico, nato pa obiščejo še celjsko knjižnico, kjer spoznajo projekt in si pod strokovnim vodstvom ogledajo prostore bogato založene knjižnice. Na koncu prejmejo darilno knjigo. Profesorice slovenščine to vsako leto umestijo na seznam domačega branja.

Več o projektu: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Beletrinini trubadurji