Navajanje virov

Pri pisanju vseh vrst strokovnih besedil, kamor sodijo tudi seminarska naloga, maturitetna seminarska naloga in raziskovalna naloga, moramo v posebnem poglavju napisati abecedni seznam uporabljenih virov.

Navajanje virov je natančno določeno z mednarodnimi standardi, ki so različnih vrst. Ti se med seboj razlikujejo po vrstnem redu elementov in ločil, ki jih uporabljamo med navajanjem

Spodnja pravila sledita Mednarodnemu standardu ISO 690 (za monografske publikacije) in Mednarodnemu standardu ISO 690-2 (za elektronske in netiskane vire).

Pri navajanju je najpomembnejše to, da pravilno navedemo vse bibliografske podatke/elemente, da je mogoča natančna identifikacija vira (ne glede na to, da različne stroke uporabljajo nekoliko drugačen vrstni red bibliografskih elementov ali različna ločila). Elementi so odvisni od vrste vira (vseh ne uporabimo pri vsakem viru).Več o tem si preberite v spodnjem dokumentu.

NAVAJANJE VIROV PO STANDARDIH ISO