Šolska glasila

Na šoli izdajamo naslednje publikacije:

  • LETNO POROČILO GIMNAZIJE CELJE – CENTER
Bogato šolsko leto je kronano s publikacijo, v kateri je v sliki in besedi popisano dogajanje preteklega šolskega leta. Dijaki ga prejmete ob koncu šolskega leta, v knjižnici pa si lahko ogledate tudi starejše izvode.
  • UTRIP

Dijaki, ki radi pišejo pesmi in krajšo prozo, lahko svoje stvaritve predstavijo v literarnem časopisu Utrip. Njihova mentorica je prof. Irma Vrečko. Pisana beseda je opremljena z likovnimi upodobitvami dijakov umetniške gimnazije, vsako leto pa prostor dobita tudi zmagovalni kratki zgodbi.

  • VRTILJAK

Dijaki in dijakinje programa predšolska vzgoja svoje vtise in doživetja s kulturnih prireditev, ekskurzij, tečajev športa vsako šolsko leto objavijo v »barvitem« časopisu Vrtiljak, ki kaže pisano paleto dejavnosti v tem programu.

Sandra Kač, prof.