Iz zgodovine

7. oktober 1994 je v šolski kroniki zapisan kot rojstni dan knjižnice. Namenu jo je svečano predal tedanji šolski minister dr. Slavko Gaber, nekoč sam dijak naše šole, ki je ob tem je hudomušno pripomnil, da bodo golobe zamenjale knjige.

Ob slavnostnem odprtju prostorov v letu 1994

V šestdesetih letih obstoja naše šole so se zvrstile različne usmeritve, vseskozi pa je bila prisotna skrb za knjigo. Knjižni fond je bil od odprtju novih prostorov zasnovan na gradivu, ki so ga vsa ta leta skrbno zbirali varuhi za posamezna predmetna področja.

Tako je profesorska knjižnica zbirala strokovno-znanstveno gradivo za vsa predmetna področja, pedagoška knjižnica gradiva s področja pedagogike, psihologije in filozofije, dijaška knjižnica pa leposlovna in poljudnoznanstvena dela za vse vrste branj in obdelavo literarnih dogajanj. Za nakup, vpis v inventarno knjigo in evidenco izposoje so skrbeli varuhi knjižnice: prof. Karel Arko, prof. Anton Janežič, prof. Ljudmila Kajtner, prof. Viktorija Kavčič idr.

Takole so se v šolskem letu 1994/1995 polnile prve knjižne police.

Postavitev knjižnice ni mačji kašelj in ta pomembna naloga je bila zaupana ge. Mileni Jontes, ki je knjižnico zelo uspešno vodila do upokojitve v letu 2008.

V šolskem letu 2006/07 se ji je pridružila Tanja Tratenšek, ki je po njeni upokojitvi prevzela tudi vodenje knjižnice.